top of page
  • Writer's pictureMR. RAZOR

#8 Beard Balm Oil

Dragi prijatelji,

zaista mi je drago i radostan sam što Vam se svidjelo naše posljednje putovanje. Kao što sam i rekao prošli put, novu ćemo destinaciju ponovno posjećivati jer Vam se svidjela, a danas će Vas MR. RAZOR Airlines odvesti do dvaju preparata koji se koriste u njezi brade.

Možda mnogi od Vas misle kako je dovoljno puštati bradu i da tu sva briga o njoj završava, no do kraja ću Vas današnjega putovanja uvjeriti da je bradu potrebno njegovati, jednako kao što se brinemo o kosi.

Udobno se smjestite jer uskoro polijećemo.


Sjećate li se kada sam Vam objašnjavao da je sjajna kosa znak zdravlja? Žene osim sjajnih zuba i kose, vole i sjajnu bradu. Ipak, brada ne može biti sjajna bez da joj pomognemo. I tako dolazimo do prvoga razloga zašto je važno koristiti preparate za bradu. Ne, neću Vam pričati o pjeni za brijanje jer nju koristimo samo onda kada se želimo obrijati, a ja Vam želim pomoći da uspijete imati što ljepšu i zdraviju bradu.


Kako biste pomogli svojoj bradi, trebate promisliti o uvođenju novih proizvoda (u slučaju da ih već ne koristite) u Vašu osobnu higijenu. Prvi od proizvoda je ulje za brijanje, a za drugi ćete se proizvod morati još malo strpiti jer se nalazi na višim visinama, no uskoro ćemo se i do njih popeti.

Ulje za brijanje čini bradu mekanom i hidratiziranom, ali također i vlaži kožu ispod brade. Suha koža može uzrokovati iritantan svrbež i to je dodatan razlog za korištenje ulja za bradu.

Vjerojatno Vas zanima postoji li još neki razlog koji je možda povezan s izgledom brade zbog kojega biste se odlučili na korištenje ulja za bradu?

Ukoliko Vas dosad nisam uspio uvjeriti, navodeći zdravstvene dobrobiti korištenja ulja za bradu, napomenuti ću Vam da će Vaša brada dobro mirisati, a o tome sigurno dosada niste razmišljali.

Osim toga, Vaša će brada izgledati punije i moći ćete ju lakše oblikovati. Posljednji, ali ne i najmanje važan razlog je da će ulje za bradu pospješiti rast Vaše brade.


Evo nas na visini na kojoj se nalazi drugi preparat za bradu, a to je balzam za bradu. Poput ulja za bradu, balzam za bradu vlaži vašu kožu. U odnosu na ulje, čvršće je konzistencije, nalik na vosak što znači da snažnije drži bradu. Osim toga, ako imate dulju bradu, balzam za bradu ovlažit će Vašu bradu bez da izgleda masno.


Gospodin Jakov koji sjedu u prolazu podigao je ruku. Izvolite, recite nam što Vas zanima.

- MR. RAZOR, nisam siguran koji bih od ova dva proizvoda trebao koristiti i kako se koriste.

- Ako želite, možete koristiti oba proizvoda. Glavna je razlika što je ulje za bradu najbolje za kratke brade, dok je balzam za bradu bolji za brade srednje duljine i duge brade. Ulje za bradu daje sjaj, dok balzam za bradu čvršće drži bradu. U slučaju da želite koristiti oba proizvoda, nakon tuširanja prvo stavite ulje za bradu, a kada se ulje upije stavite balzam za bradu. Na ovaj ćete način dobiti držanje, sjaj i mekoću za Vašu bradu.

- Hvala Vam puno na opširnome odgovoru MR. RAZOR.

- Bilo mi je zadovoljstvo.


Dragi prijatelji, let MR. RAZOR Airlines do proizvoda za njegu brade se približava zračnoj luci polaska. Hvala Vam što ste nam se danas pridružili. Veselim se našem sljedećem druženju.


Vaš prijatelj,

MR. RAZOR 


Dear friends,

I am delighted that you liked our last journey. We will visit our new destination repeatedly, as I told you last time because you liked it. MR. RAZOR Airlines will fly towards two products used in beard care.

I reckon that some of you believe that all beard care finishes with growing a beard, but at the end of today’s journey, I will persuade you that it is essential to look after your beard just as you take care of your hair.

Please make yourself comfortable as we are about to take off soon.


Can you remember that shiny hair is seen as a sign of health? Women love shiny hair and teeth, but they like shiny beards, too. However, a beard can’t shine without our help. We have just approached the first reason why it is essential to use beard products. I don’t intend to tell you a story about shaving foam since it is used to shave, and I want to help you to grow a healthy and happy beard.


If you do not already use beard care products, you should consider introducing new products in your toiletry bag. Your beard will be grateful. The first product is beard oil, and the other product will be introduced later as we have yet to reach higher heights where it is.

Beard oil makes the beard hydrated and soft, but it also moisturises the skin under the beard. Dry skin can cause an irritating beard itch, and this is another reason for using beard oil.

You probably wonder if there is any reason connected with a beard look that might be key to your decision to use beard oil.


If I did not persuade you by listing healthy reasons to use beard oil, I would only mention that your beard will smell well and you haven’t yet thought about it.

Finally, your beard will look fuller, and you can style it more easily. Last but certainly not the least important reason to use beard oil is that the oil helps the beard to grow.


We have just approached the height where the second product is. It is beard balm. Like beard oil, beard balm moisturizes your skin. It has a thicker consistency than beard oil, such as wax. Therefore, your beard is held stronger. Moreover, if you have a longer beard, bear balm will moisturize your beard without making it look greasy.


Mr. Jacob, sitting in the aisle raised his hand. Please, tell us what would you like to know.

- Mr. Razor, I am not sure which product to use and how to use it?

- Well, you can use both products if you want. The main differences is that beard oils work the best for short beards, while beard balms are better for medium and long beards. Beard oil provides shine, whereas beard balm provides hold. If you want to use both products, it is best put beard oil after shower and when the oil is absorbed you can apply the beard balm. By doing this, you will get hold, shine and softness for your beard.

- Thank you very much for your detailed response Mr. Razor.

- It was my pleasure.


Dear friends, MR. RAZOR Airlines flight to beard care products is approaching our home airport.

Thank you very much for joining us today. I am looking forward to our next gathering.


Your friend,

MR. RAZOR
コメント


bottom of page